Členové

 

Gabriel Vergari

 

Od 5 let hraje na housle pod vedením pana učitele Libora Mišurce. Hrál prim v cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku. Dvakrát vyhrál krajskou soutěž v houslích.

Z otcovy strany pochází z italské Florencie, proto ke svým moravským kořenům přidává ještě jižanské charisma.

Po absolvování břeclavského gymnázia nastoupil na brněnskou vysokou školu s ekonomickým zaměřením, kde nyní studuje.

Je jedním ze zakládajích členů muziky.

 

 

František Blažek

Pochází z hudebně založené rodiny Blažků a již v útlém věku nastoupil jako tanečník do souboru Břeclavánek, později se stal houslistou souboru. Účastnil se soutěží ve zpěvu a v moravském verbuňku, kde se dostal i na příčku celostátní soutěže. V naší muzice hraje terc.

Kromě muziky se věnuje práci se dřevem. Vystudoval uměleckou školu v oboru zpracování dřeva a dále se na škole zabývá i zpracováním kovu. Zajímá se o umění jako celek, avšak jeho největší koníček je malba. V malbě se plánuje zdokonalit na vyšších nebo vysokých uměleckých školách v Praze nebo ve Zlíně. Dále se zabývá grafikou, návrhářstvím, kresbou, modelářstvím a designem.

 

 

 

 

Tomáš Fábin

Ve třetí třídě základní školy začal hrát na flétnu na ZUŠ Břeclav ve třídě pana učitele E. Čapka. Po 4 letech začal hrát na klarinet u pana L. Chovance, Z. Oslzlého a O. Dvořáka, později přidal i saxofon. Po celou dobu studia navíc hrál v cimbálové muzice ZUŠ, a poté v Břeclavánku.

Navštěvoval břeclavské gymnázium, poté Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a nyní pracuje na stomatologické klinice v Brně. Mezi jeho další koníčky patří kreslení a design.

 

Tadeáš Janošek

Na cimbál začal hrát v pěti letech v Dolních Bojanovicích pod vedením paní učitelky Šrámkové.

Studoval na Brněnské konzervatoři pod vedením Mgr. Petra Julíčka. Po absolvování 6 let na konzervatoři nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění, kde ve studiu zpěvu pokračuje nadále.

 

Roman Černý

Od útlého věku se učil na housle pod vedením pana učitele Libora Mišurce. Později hrál v cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku, kde postupně přešel na violu a začal se věnovat kontrování.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a aktuálně pracuje jako advokátní koncipient.

Spolu s Gabrielem a Šimonem je jedním ze zakládajících členů muziky a působí jako organizační vedoucí.

 

 

Šimon Mišurec

Od 7 let hrál u pana učitele Volejníka na violoncello. V 10 letech se začal věnovat i hře na kontrabas u pana Otčenáška a pana Reichmanna. Své dovednosti využil v Cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku. S Gabrielem a Romanem se podílel na založení vlastní cimbálové muziky.

Studoval obor oční optik na SZŠ a VOŠZ Merhautova, Brno. Nyní pracuje jako optik v Břeclavi a je hrdým modrým ptákem.