Členové

 

Gabriel Vergari

 

Od 5 let hraje na housle pod vedením pana učitele Libora Mišurce. Hrál prim v cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku. Dvakrát vyhrál krajskou soutěž v houslích.

Z otcovy strany pochází z italské Florencie, proto ke svým moravským kořenům přidává ještě jižanské charisma.

Po absolvování břeclavského gymnázia nastoupil na Masarykovu univerzitu v Brně, kde studuje Veřejnou ekonomiku a správu společně s Italským jazykem a literaturou.

Je jedním ze zakládajích členů muziky.

 

 

František Blažek

Pochází z hudebně založené rodiny Blažků a již v útlém věku nastoupil jako tanečník do souboru Břeclavánek, později se stal houslistou souboru. Účastnil se soutěží ve zpěvu a v moravském verbuňku, kde se dostal i na příčku celostátní soutěže. V naší muzice hraje terc.

Kromě muziky se věnuje práci se dřevem. Vystudoval uměleckou školu v oboru zpracování dřeva a dále se na škole zabývá i zpracováním kovu. Zajímá se o umění jako celek, avšak jeho největší koníček je malba. V malbě se plánuje zdokonalit na vyšších nebo vysokých uměleckých školách v Praze nebo ve Zlíně. Dále se zabývá grafikou, návrhářstvím, kresbou, modelářstvím a designem.

 

 

 

 

Tomáš Fábin

Ve třetí třídě základní školy začal hrát na flétnu na ZUŠ Břeclav ve třídě pana učitele E. Čapka. Po 4 letech začal hrát na klarinet u pana L. Chovance, Z. Oslzlého a O. Dvořáka, později přidal i saxofon. Po celou dobu studia navíc hrál v cimbálové muzice ZUŠ, a poté v Břeclavánku.

Navštěvoval břeclavské gymnázium, poté Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a nyní pracuje na stomatologické klinice v Brně. Mezi jeho další koníčky patří kreslení a design.

 

 

Tadeáš Janošek

Na cimbál začal hrát v pěti letech v Dolních Bojanovicích pod vedením paní učitelky Šrámkové.

Studoval na Brněnské konzervatoři pod vedením Mgr. Petra Julíčka. Po absolvování 6-ti let na konzervatoři nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění, kde ve studiu zpěvu pokračuje nadále.

V krajské soutěži se umístil ve zpěvu na druhém místě a v roce 2012 zvítězil v nejstarší kategorii dětské pěvecké soutěže O malovaný tulipán Boženy Šebetovské.

 

Roman Černý

Od útlého věku se učil na housle pod vedením pana učitele Libora Mišurce. Později hrál v cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku, kde postupně přešel na violu a začal se věnovat kontrování.

Od roku 2016 studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Spolu s Gabrielem a Šimonem je jedním ze zakládajících členů muziky a působí jako organizační vedoucí.

 

 

Šimon Mišurec

Od 7 let hrál u pana učitele Volejníka na violoncello. V 10 letech se začal věnovat i hře na kontrabas u pana Otčenáška a pana Reichmanna. Své dovednosti využil v Cimbálové muzice ZUŠ Břeclav a v Břeclavánku. S Gabrielem a Romanem se podílel na založení vlastní cimbálové muziky.

Studoval obor oční optik na SZŠ a VOŠZ Merhautova, Brno. Nyní pracuje jako optik v Břeclavi.